Inwentaryzacje zieleni

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni:

  • parków,
  • zieleni publicznej
  • zieleni prywatnej

Po zakupie wymarzonej działki oszacujemy wartość drzew i krzewów istniejących na parceli, pomożemy z oceną i przygotowaniem dokumentów do wycinki drzew.